logo

HOME INTERIORS DESIGN @...
Małgorzata Czuchraj

FASHION  

ARTworks  

abOut  Monotyp
MONOTYP  1999

Wyróżnieniem Jury oraz Wyróżnieniem Mediów w konkursie "Złota Nitka" w kategorii Prêt à Portêr na Międzynarodowych Targach Łódzkich.

Kolekcja w kolorystyce monochromatycznej - galaktycznych szarościach i czystych bielach. Kolekcje chatrakteryzuje delikatny, ale geometryczny rysunek. Proste o ostrym rysunku formy spódnic, których forma ukształtowana jest bezpośrednio na manekinie nie wykorzystując tradycyjnej konstrukcji. Połączenie tkanin miekich, delikatnych jak dzianina, delikatna wełna ze skórą i metaliczną laką.
Woale inspirowane strojem z XIII/XIV wieku nadają kolekcji tajemnicy i efemeryczności.

-----------------------------------------------------------------------

MONOTYPE  1999

Jury Honors and Honors Media in the "Golden Thread"
in the category of Prêt à porter at the
Lodz International Fair.
Collection in monochrome colors - galactic grays and pure whites. Collections characterized with delicate, but geometrical forms. Skirts have simple lines of sharp design, the form of which is made directly on a mannequin without using traditional construction. Soft and delicate fabrics like knitwear and wool are mixed with leather and metallic lacquer.
Veils inspired by 13th and 14th century outfit, give the collection a mystery and the ephemeral.

wyróżenienie "Zlota Nitka" 1999

monotyp

monotyp
monotyp
monotyp
monotyp
monotyp
monotyp
monotyp

Copyright: Małgorzata Czuchraj