logo

HOME

INTERIORS DESIGN @...TEXTILE
blissliving
BlissLivingHome PROJEKT nagrodzony w konkursie BLISSLIVING HOME GLOBAL DESIGN COMPETITION.

LAN-Blissliving Home marka należąca do przedsiębiorstwa Pacific Trade International należy dzisiaj do jednych z najszybciej rozwijających się firm międzynarodowych działających w branży akcesoriów i wyposażenia wnętrz. Pracującą blisko z siecią międzynarodowych detalistów jak: IKEA, Target, Kohl’s, JCPenny. Z ponad 650 prac nadesłanych z całego świata jury pod przewodnictwem założycielki firmy i kreatorki Mei Xu, oraz projektantów i przedstawicieli prasy branżowej wyłoniło 10 finalistów. Drugi etap konkursu wyłonił 3 laureatów, a jego rozstrzygnięcie miało miejsce 17 kwietnia w Pekinie.

Konkurs miał na celu nie tylko wyłonienie talentów, ale i propagowanie dobrego wzornictwa. Mei Xu wielokrotnie podkreślała rosnące znaczenie projektu w przemyśle.

-----------------------------------------

DUVET SET for BLISSLIVING HOME GLOBAL DESIGN COMPETITION.
The project awarded in THE BLISSLIVING HOME GLOBAL DESIGN COMPETITION.

LAN-Blissliving Home brand owned by the company Pacific Trade International is now one of the fastest growing international companies operating in the accessories and home furnishings. Working closely with a network of international retailers like IKEA, Target, Kohl's, JCPenney. With more than 650 works submitted from around the world a jury chaired by the founder of the company and kreatorki Mei Xu, and designers and professional media representatives selected the 10 finalists. The second stage of the competition came three winners, and the decision took place on April 17 in Beijing.

The competition was aimed at not only the emergence of talent, but also to promote good design. Mei Xu repeatedly stressed the growing importance of design in the industry.
 

Copyright: Małgorzata Czuchraj